Wednesday, December 16, 2009

Result of 2009 North American Cup Tournament

The 2009 North American Zonal Xiangqi Tournament at Houston
Team Standings
1 New York Ji Zhongqi, Peng Oscar
2 Houston A Hu Yu Shan, Tse Richard
3 Toronto Zheng Ximing, Do Yogi
4 Chicago Deng, Huidong, Jia Dan
5 United East Gao Fan, Li Xinda
6 Vancouver Lau Keicheong, Gu Yiqing
7 New Jersey Hu Michael, Sun Rulin
8 Calgary Ye Hui, Ly Thomas
9 Houston B Huynh Truong Chanh,Ta Benjamin
10 Edmonton Vuong Cuong,Lee Paul

Individual standings(1-5)

1 Ji, Zhongqi
2 Gao, Fan
3 Hu, Yu Shan
4 Deng, Huidong
5 Zheng, Ximing

More Photo
Game Record

0 Comments:

Post a Comment

<< Home